Adar - auto gaz, montaż lpg Wrocław.
 
 
  

AUTO GAZ


MECHANIKA POJAZDOWA

 

Zenit


Najbardziej znanym produktem Auto-Gaz Centrum obecnym na rynku jest system sekwencyjnego wtrysku gazu LPG i CNG - "ZENIT". Nowy sterownik wtrysku gazu jest rozbudowanym i zaawansowanym systemem sterowania który zastał opracowany w firmie Auto Gaz Centrum. Naszym głównym założeniem było wykonanie kroku w stronę nowoczesnych, sekwencyjnych systemów sterowania wtryskiem gazu przystosowanych do wymagań zarówno najnowszych samochodów jak i nieco starszych rozwi±zań. Opracowaliśmy sterownik, który może właściwie pracować z każdym wielopunktowym wtryskiem benzyny zapewniaj±c poprawność pracy tego systemu oraz skuteczność systemu gazowego.

Najważniejsze zmiany względem poprzednich systemów, wprowadzone w sterowniku ZENIT to:

 • sekwencyjne przeł±czanie z benzyny na gaz czyli zał±czanie poszczególnych wtryskiwaczy gazowych indywidualnie.
 • funkcja "Max Power" - przeł±czenie z gazu na benzynę po przekroczeniu zadanej prędkości obrotowej silnika oraz automatyczny powrót do zasilania gazowego po spadku obrotów.
 • możliwość odł±czania b±dĽ zał±czania pojedynczych wtryskiwaczy benzynowych i gazowych, co pozwala na dokładn± weryfikację stanu wtryskiwaczy gazowych, zacinania się, zawieszania, niedokładnego dawkowania.
 • możliwość kalibracji sytemu na podstawie obci±żenia silnika w funkcji prędkości obrotowej . Pozwala to na stworzenie punktów kalibracyjnych mapy gazowej dokładnie odpowiadaj±cych charakterystyce wtryskiwaczy benzynowych.
 • proste i dobrze znane menu oraz takie same procedury regulacyjne i obsługowe jak w poprzednich systemach.
 • montażysta z poziomu własnego komputera PC ma możliwość zaktualizowania oprogramowania centrali i uzyskania w ten sposób nowej funkcjonalności.

ZENIT PRO

Nowy doskonały sterownik z kategorii PREMIUM

Setrownik ZENIT PRO dostęny jest w dwoch wersjach, standardowej oraz rozszerzonej o moduł OBD. ZENIT PRO wykonany został z najwyższej jakości komponentów, a hermetyczna obudowa spełnia najwyższe normy szczelności. Centrale dedykowane s± do samochodów 4, 6 oraz 8 cylindrowych.

Główne zalety sterownika ZENIT PRO

 • Hermetyczna obudowa spełniaj±ca standardy szczelności IP64
 • Hermetyczne 48-pinowe zł±cze dedykowane do rozwi±zań OEM
 • Najnowszej generacji japoński procesor z technologi± Double Memory
 • Zapewniona stabilność temperaturowa
 • Centrala jest kompatybilna z oferowanymi standardami OBD na rynku
 • Podniesiona odporność na zmiany napięcia instalacji elektrycznej samochodu
 • W centralach Zenit PRO wyeliminowano elektromechaniczne przekaĽniki do sterowania elektrozaworami i w emulatorze wtryskiwaczy benzynowych
 • Automatyczne rozpoznawanie standardów OBD

Nowe Funkcje :

 • Dokładniejsze kompensacje
 • Sterowanie zewnętrznymi urz±dzeniami
 • Nowy algorytm rozgrzewania wtryskiwaczy gazowych
 • Rozbudowana diagnostyka
 • Nowy algrytm autokalibracji

 


ZENIT PRO DIRECT


Zenit Pro Direct jest nowym, innowacyjnym systemem wtrysku gazu w fazie lotnej dedykowanym do silników 4-cylindrowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Jest to kolejna generacja i rozwinięcie sprawdzonego, klasycznego systemu Zenit PRO. Zabudowa instalacji opiera się na dedykowanej kompletacji opartej na najwyższej jakości komponentach (centrala Zenit Pro Direct, reduktory Gurtner i KME, wtryskiwacze Hana, Matrix HS) a kalibracja ogranicza się do wykorzystania dedykowanych konfiguracji opracowanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym AGC.


W systemie zastosowano unikaln± strategię umożliwiaj±c± płynn± regulację dawki benzyny w czasie pracy na gazie w zakresie od 5 do 100%. Dzięki niej wtryskiwacze benzynowe pracuj± w całym zakresie pracy silnika, dawka benzyny jest na tyle mała, że nie wpływa negatywnie na ekonomię jazdy na gazie i na tyle duża, że nie skraca żywotności wtryskiwaczy benzynowych. Elektroniczna jednostka steruj±ca wyposażona jest standardowo możliwość podł±czenia do systemu OBDII/EOBD i emulator ciśnienia paliwa.

Zenit PRO Direct to instalacja, która była tstowana przez tygodnik Auto ¦wiat. Została oceniona na 'pi±tkę'. Wyniki tetsu dostępne na www.auto-swiat.pl


ZENIT PRO DIESEL

Maj±c na uwadze zużywan± przez ci±gniki siodłowe ilość ON oraz pokonywane przez nie trasy, stworzyliśmy centralę do dwupaliwowych silników ZS - ZENIT PRO DIESEL.

Zastosowanie domieszki gazu pozwoli uzyskać oszczędności równe zakupowi nowego pojazdu.

Działanie centrali polega na równoczesnym podawaniu – średnio, 80% ON i 20% LPG. Tego typu mieszanka zapewni wydajniejsze spalanie ON. Dzięki dodaniu gazu możliwe jest niemal całkowite spalanie oleju napędowego (praktycznie nie do osi±gnięcia dla zwykłego diesla).

Do jakich pojazdów przeznaczona jest centrala ZENIT PRO DIESEL?
ZENIT PRO DIESEL przeznaczony jest dla samochodów ciężarowych i dostawczych, autobusów, ci±gników i maszyn rolniczych oraz pojazdów specjalistycznych.

Jak szybko zwraca się koszt montażu centrali ZENIT PRO DIESEL?
Koszt zamontowania centrali – dla pojazdów pokonuj±cych ok. 100 tys. km rocznie, zwróci się już po okresie 3-4 miesięcy. Gwarantuje ona też istotne oszczędności na paliwie, jak i pozwoli zwiększyć momenty obrotowe oraz moc silnika.

ZENIT PRO DIESEL poza tym zapewnia:

 • zabezpieczenie silnika przed przekroczeniem bezpiecznych parametrów pracy,
 • emulatory, elastycznie ograniczaj±ce rozmiar podawanego do silnika ON,
 • określanie odpowiedniej dawki gazu (różne sygnały pracy silnika),
 • pracę z napięciem zasilania 12V - MK-2012/12/2 – BUS oraz 24V - MK-2012/24/2 - TIR.