Adar - auto gaz, montaż lpg Wrocław.
 
 
  

AUTO GAZ


MECHANIKA POJAZDOWA

BLOKADY

 

 1. Blokada NiedĽwiedĽ-Lock to zaawansowany technologicznie, precyzyjnie wykonany produkt, maj±cy na celu skutecznie zabezpieczyć i chronić samochód przed kradzież±. Zaczynaj±c od podstawowych elementów, takich jak ramka blokady, a skończywszy na dodatkowych, takich jak śruby, tuleje osłonowe i daszki, blokady NiedĽwiedĽ-Lock to doskonale przemyślane konstrukcje. Dodatkowo, całość elementów stalowych poddawana jest specjalistycznym procesom takim jak hartowanie w celu zwiększenia jej wytrzymałości.

 2. Blokada NiedĽwiedĽ-Lock to zaawansowany technologicznie, precyzyjnie wykonany produkt, maj±cy na celu skutecznie zabezpieczyć i chronić samochód przed kradzież±. Zaczynaj±c od podstawowych elementów, takich jak ramka blokady, a skończywszy na dodatkowych, takich jak śruby, tuleje osłonowe i daszki, blokady NiedĽwiedĽ-Lock to doskonale przemyślane konstrukcje. Dodatkowo, całość elementów stalowych poddawana jest specjalistycznym procesom takim jak hartowanie w celu zwiększenia jej wytrzymałości.

 3. Sposób mocowania blokady zależy głownie od kształtu tunelu, konstrukcji skrzyni biegów oraz mechanizmu zmiany biegów. Do mocowania blokady z reguły wykorzystywane s± istniej±ce w samochodzie śruby i otwory technologiczne. Blokada jest mocowana śrubami zrywalnymi lub nakrętkami zrywalnymi. Taki sposób uniemożliwia demontaż blokady bez długotrwałej ingerencji w układ.

 4. Dodatkowo do zabezpieczenia trzpienia rygluj±cego i strefy blokowania stosuje się kształtowe stalowe osłony, ł±czone trwale z elementami blokady i/lub mocowane do otworów albo śrub występuj±cych w otoczeniu strefy blokowania.

 5. Konstrukcja blokady zapewnia maksymaln± sztywność i odporność na ingerencję mechaniczn± (przecięcie, wyłamanie, rozbicie, itp.).

 6. Jednocześnie blokady poprzez swoje przeznaczenie i sposób montowania nie maj± negatywnego wpływu na użytkowanie pojazdów.

 7. W zależności od modelu samochodu i zastosowanych w nim rozwi±zań, zamek blokady może być usytuowany w konsoli środkowej od strony pasażera, od strony kierowcy lub w jej górnej części.

 8. Elementy blokady pokryte zostały powłokami antykorozyjnymi, stanowi±cymi ochronę przed szkodliwym wpływem wilgoci i nadaj±cymi blokadzie estetyczny wygl±d.

 9. Najbardziej zaawansowany technologicznie element blokady to zamek, który stanowi kluczowy jej element. Jest to niezwykle precyzyjna i skomplikowana część, któr± trudno uszkodzić.

 10. Specjalny system kodowy kluczy zapewnia ponad 3 200 kombinacji, co czyni go praktycznie niepowtarzalnym.

 11. Montaż blokady nie jest skomplikowany technologicznie i nie wymaga posiadania przez montera specjalistycznych narzędzi i umiejętności. Odbywa się w oparciu o instrukcje zdjęciowe, które w łatwy sposób prowadz± krok po kroku do prawidłowego zamontowania blokady. Szacowany czas montażu to 1-2 godziny.